GÄSTBOKEN

 

För den allergiske så börjar snuvan nu

for the allergic its taim for runny nose

En dörr ut mot himlen en grusad stig till oanade höjder

A door to heaven,a dashed path to secret height

 

 

 

 

följ med i vårens fotsteg

follow me in the tracks of spring

 

 

Kajorna bygger bo

Jackdaw nests

 

tussilagon lyser som solen

coltsfoot shines like the sun

vitsipporna har kommit

wildwood windflower is here

jag kallar den sotarmurre ett av de första skogsgräsen

this is one of the first woodgrass and I dint know the name

blåsipporna lyser som himlen

anemone hepatica shines like heaven


GÄSTBOKEN