I built a little vaterdripp in my garden nice to listen to

byggde ett litet vattendräll mysigt o sitta o lyssna till

osså satte upp en hängstol i stortallen att gunga i

sat uphill looking at the farmer making the fields having good company all way round from by birds

se hur stora fält ,,,han får nog plöja hela dagen men gott sällskap av måsarna har han

You can comment if you like down under here ;O)

kommentarsfunktion härunder

gästboken