några bilder ur vårens soldränkta färg o form

some pictures from the sunbaded springtime

 

 

 

 

its not yet green but the deers finds eatable things there

de är inte grönt ännu me råddjuren finner gröna groddar att äta

 

gästboken