Today I saw a beautiful horse and this is what became of it

Jag såg en vacker häst idag o detta är vad det blev av den