yeah this is surley a wonderful wiev and the flower doesnt do it worse ;O)

en underbar vy o balsaminen gör den inte fulare ;O)

eldkransen jag fick för många år sedan fortsätter glädja mej flammande i eldens färger

firecoulours from this nice flower I got it for many years ago

and as always Erik sits in his favoritplace looking out he could sit there all day if he was allowed

som vanligt Eriks favoritplats där kan han sitta hela dagen om han bara fick ;O)

skogen återhämtar sej efter avverkningen o de kommer aspsly o målar grönt över allt ris

the wood is recovering from the chopping gren is taking over

here is a workspace for makin a statue in wood just waiting for the parts an the cats enjoy the place ;O)

en tillfällig arbetsplats för att göra en staty i trä i väntan på delarna ,undertiden gillas platsen av katsen ;O)

o till slut de vackraste som finns ,,,ett sovande barn

finally the moust beautiful in the world a sleeping child

You can comment if you like down under here ;O)

kommentarsfunktion härunder

gästboken