GÄSTBOKEN

I did just play a little with a frosty leaf and all of a sudden I was in heaven

Jag bara lekte med ett frostigt löv o va plötsligt i himlen

GÄSTBOKEN