the curse of eating

ätandets förbannelse

see how it sucks everything from the little bee

se hur den suger ur de lilla biet

absolutely fantastic one knows where the horror movies gets their inspiration huh

absolut fantastiska ,man fattar var skräckfilmarna får sin inspiration ifrån

 

and this little one was 1mm it carries something in its mouth

osså den här lilla som e en mm o bär nåt i munnen

ok en vacker malva avslöjar härmed i sitt innersta

finally somethning moore beautiful

gästboken