På promenad med tre som går olika vägar

tree different ways to walk

En flyger fort en tycker de går för fort o en vill stanna

one flyes one stays and one like to go the other vay

Men i trädgården finner alla nåt att intressant att göra

In the garden everybody finds something to do

ser intressant ut detta

is it possible to blow out theese seeds

filmjölk o maskrosor det är sommar

JAg ÄR snäll sitter ju bara här ju

I AM nice hey dont look that vay huh

jag finner gläntor ändå i stillhet en del är upptagna

I find places where I can rest but some are occupied

Men här kan jag vila mina sinnen o komma styrkt tillbaka

Here I can rest my mind and come stronger back