he is loonging to the horses must wait till he is bigger

han längtar till hästarna men får vänta tills han blir större

o apan o skorna blev kvarglömda o ser ledsna ut var är pojken jag hör till ???

and this one was left behind looks sorry and loonley ;O) where is the boy I belong to??

gästboken