if this isnt spring there is no spring at all

om inte detta är vår då finns de ingen vår ;O)

 

smokie the cat sits in the sun

Smokie sitter i solen

o hararna leker nere på vägen

rabbits are here to ;O)

and finally birds makes spring alive

till slut vet vi att fåglarna gör våren levande ;O)

You can comment if you like down under here ;O)

kommentarsfunktion härunder

gästboken