today in the wood the fiddleheads grows

ormbunkarna växer i skogen o är så där hoprullade o ser ut som fiolhuvuden vckert är de

o rödblärans röda tuvor lyser upp på ängskanten

Silene dioica (L.) Clairv. lightens up

Cimbex femoraus

klubbhornsstekel

och härunder har vi koltrastens ägg

o koltrasten själv fick jag med på bild men bara lite lite för jag vill inte störa

and the bird and the birdsnest are Turdus merula

turturduvorna har blivit sammanbundna av ett osynligt nät

o härunder måste ni bara se Erik o Tindra IGEN

my sweet Erik and hes friend Tindra