curse of eating ,someone always has to pay

ätandets förbannelse ,alltid någon som måste betala

but it is fachinating enyway

men det är ändå fachinerande

could it be so mutch to eat on this one huh ?

det kan ju inte vara såå mycke o äta på denna,,,eller?