By popular demand, I'll try to translate my site as
well as I can and I'll start here on 30/11 2005 and go
back as fast(?) as I can for you, all my viewers in
other countries.

rullgardin upp o se där
det snöar
på med kläder o koppel o ut
o lyssna på fotstegen i kramsnön
det knäpper fint
se hundars förstjusta krumsprång i spårsnön
lyssna till domherrens milda tutande
där ute i skogen
o förbi skolgårdens lyckligt hojtande skrattande
rödrosiga barn
o alla stadier av snöbollskrig
förtjusta rop
illtjut o skratt
mulningar o smygande med isig snöboll bakom buskar
sedan skolklockans inringning
samma ljud som då
o tystnaden lägger sej i snön o byn o
nu hörs sparvars kvittrande från snöiga buskar
vintern är har
ikväll blir det pulka i backen

curtain up
o look its snowy outside
clothes on and get out
listen to the fotsteps in the snow
look at de dogs happy jump in the white
listen to the bullfinks soft tone
out there in the wood
passing the schoolyard happy shouting children
playing redrosy faces ,noisy
all stage of snowbollsfight
gigglig halloring lauhging
sneeking behind bushes with isballls
the klock rings for lessons
same voice as before
and the silence lays down in the snow and willage
now sparrows chirping from snowy bushes
winter is here
tonight it will bee smallsledge in the slope