ekorrarna sitter ofta här o äter på granens skott

the squirrels sits often here eating from the trees branches

här har någon haft en gömma med smaskens som den hämtat o många har kollat om de fanns nåt kvar

sombody have had a hide for gooodies here and others been looking if something is left

en liten mus me svansen isnön har gått under grenen som är som en hel bro

a little mice has gone under the branch big as a bridge

räven o haren har haft samma vägharen verkar ha sprungit fort

the fox and the rabbit had the same vay here and the rabbit seams to have run fast