GÄSTBOKEN

från knopp

from bud

blygt bakifrån

shy from the back

svagt rodnande

blossing

kanske vågar jag

maybe I dare

tillsammans går det bra

together we can do it

ja tillsammans

yes together

GÄSTBOKEN