I looked down to the lake and ice is still there but I guess it wount hold to walk on

Isen ligger ännu på sjön men jag tror inte den håller nu

barmarken är ljuvlig att se de gröna kommer nu efter allt de vita

its nice to se green after all white

the eagle has been here looking round for food and I heard he got somthing maybe a rabbit it screamed avfully but everybody needs to eat

örnen kommer då o då härovanför idag hörde jag då han slog en hare den skrek hemskt men alla behöver äta

så de vackra blå i fin kombination me gammalt trä

some spring flowers enjoying

härom dagen va dom här täckta av en decimeter snö hållbara o vackra

You can comment if you like down under here ;O)

kommentarsfunktion härunder

gästboken