So does the KING of winter play hes instruments that I vill fall on my knees in reverence for hes power to create the sacred clean and virginlike nature

the dripping water that gives the tone in this organ created musik long before Mozart and the other great composers music that noone can look avay from

Så spelar Kung Bore sina instrument att jag faller i vördnad på knä för hans förmåga att skapa det sakralt rena o jungfruliga i naturen

det drillande vattnet som ger ljud i denna orgel skapade toner långt före Mosart o de andra kompositörerna

musik som ingen kan bortse från