behövs inga ord

för var o en

har sina drömmar då regnbågen behagar visa sej