små små spår av en liten mus som har sin gömma inne i grästuvan o även utgångshålet

a lilltle mice have its little hole in the grass

Jag är inte säker på vem som gjort dessa spår men jag tror att det är räven i full galopp

Im not sure but I think it is the fox gallopping in full speed

Här har det hänt något, större o mindre tassar o jag tror den ena burit på något smaskens

Something has happend here smaller nad bigger tracks and one of them carrying something

möss o fåglar gör små spår i snön sökandes lite mat

mices and little birds makes small tracks looking för food

fniss o människor kan inte låta bli att göra sina spår soliga dagar på ödsliga fält

giggle ,,,, people cant leave a field in emptyness