en mus som har brått över vidderna

a little mouse havin a hurry over the fields

här har dom grävt upp nåt ätbart

something have they found here

här har spillkråkan rensat ut larver ur en stubbe tror de fanns en hel del att äta här

the woodpecker has found a lot to eat here