harens spår tydliga o fina

the rabbits tracks nice and clear

dom här får vara med eftersom dom hör till spårkategorin o dom gåt på en vårväg sån jag ville det skulle vara nu

theese horsetracks just comes along just beacause

ett gammalt älgspår från i höstas en baddare minsann

moosetrack from the autumn a big one huh