Picus viridis is the name of this bird that flyes so high so its not easy to get it on picture

gröngölingen flyger jämt så de e svårt o få den på bild men här lyckades jag zooma in den

o lilla blåmesen har bestämt sej för björkholken iår

Parus caeruleus is taking this nest for its own this year

Phasianus colchicus is walking in the last years grass with all its nice colours

Fasanen lät sej fotas i fjolårsgräset

O idag gästade tranorna min åker dom häckar i våtmarkerna härinvid o senare kom där tio stycken o spatserade på åkern

Grus grus ist this big bird walking in my weiew there came 10 of then later and they nests in a lake nearby

Narcissus pseudonarcissus L. they are so nice with their shining coulor

påsklijorna lyser som solen

o min neon electra saintpaulia blommar grannt inomhus

Im having so nice days all the time

well Imust show this leef from last year its still beutiful even in its dead

sista bilden idag är på ett fjolårslöv som ännu äger skönhet