My place in the morning I klimb´d upp to a cliff where I could se the morning rise and the birds fly and the ficherman get his net up for fich its life

På morgonen klättrar jag gärna upp på klippan där jag kan se morgonen randas fåglarna flyga o fiskaren ta upp sitt nät .det är liv